Seminar om samfunnsutvikling i Drammen

Strømsgodset Toppfotball ønsker å feire det flotte samfunnsarbeidet som gjøres i byen vår. Vi inviterer derfor til seminaret «Sammen bygger vi Drammen» på Marienlyst fredag 22. februar.

I år, som i fjor, arrangeres dagen i samarbeid med Buskerud idrettskrets, Drammen idrettsråd, Olympiatoppen Sør Øst, Union Eiendomsutvikling, Strøm Gundersen og Læringsløp Drammen.

Dagen starter 0900 og avsluttes 1500. Det serveres gratis lunsj til alle.

Målet med dagen er å samle flest mulig positive krefter i offentlig sektor, privat sektor og i frivilligheten til et seminar som skal dreie seg om samhandling i aktive
lokalsamfunn. Hvordan kan vi få kreftene våre til å virke enda bedre sammen til det beste for utviklinga i bydelene i framtidas Drammen?

Før lunsj:
Vi rammer inn dagen
Olaf Tufte holder foredrag
Kjetil Berntsen fra Norsk Tipping holder foredrag

Etter lunsj:
Vi rammer inn seansen som har fått navnet:
"Ei vandring gjennom aktive lokalsamfunn"

Et strålende knippe med utvalgte folk fra ulike deler av idrettsaktørene i det aktive lokalsamfunnet vårt står på stands og viser fram sine ulike tilbud og konsepter. Opplegget er ment som en møteplass mellom de lokale idrettsklubbenes folk på stand og representanter fra kommune, fylkeskommune, næringsliv, politikken, samt øvrig klubb og foreningsliv. De gode samtalene og idemyldringene som kan skape mer samtidighet. Mer samhandling.

Håpet er at seansen skal gi oss en enda større tro på at det er sammen vi bygger Drammen!"

Vel møtt!

Ta med deg alle du tenker har glede av det.

Påmelding gjøres her.

Annonse fra Eliteserien: