Gatelaget

Gatelaget er et aktivitetstilbud til mennesker med rusproblemer.

Prosjektet skjer i samarbeid med Senter for rusforebygging og Kirkens Bymisjon i Drammen. Målet er at dette lavterskeltilbudet skal gi mennesker med rusproblemer økt livskvalitet. Fysisk trening, mestringsfølelse og samhold er således viktige elementer.

Gatelaget ble startet opp i mars 2016 og har på kort tid blitt en suksess. Strømsgodset ble seriemester i sin aller første sesong i Comeback-ligaen, men enda viktigere er det flotte miljøet som er skapt rundt laget oppe på SIF-huset.

Det er blitt et sterkt samhold i gruppa. Spillerne føler at det er en del av et fellesskap, de blir sett alle som en og de føler stolthet over å spille med Godset-logoen på brystet. Stolthet over å representere Strømsgodset.

Det gir igjen en stor motivasjon for å holde seg rusfri. I første omgang de fire timene spillerne er samlet to ganger i uka.

Det koster ingenting å være med på laget. Folk kan komme som de er. Gatelaget vil trene i akkurat samme tøy som toppspillerne på A-laget, de skal spille kamper med akkurat de samme draktene, og de vil få trene på kunstgressbane med undervarme på Gulskogen. De vil også få bruke styrkerommet inne på SIF-huset

Treningene foregår to ganger i uka mellom 10.00 og 14.00. En buss henter alle på et fast stoppested. Spillerne får ikke lov til å ruse seg under trening og kamp. Men det er heller ikke et absolutt krav om at man må være helt tørrlagt eller rusfri for å delta.

Foruten selve treningene ønsker vi å lære spillerne om kulturen og verdigrunnlaget i Strømsgodset. Det er like aktuelt i det daglige liv som på fotballbanen. Det handler om å se hele mennesket, det handler om å behandle hverandre med respekt, det handler om å stå sammen og være lojale – og unne hverandre det beste. 

Det handler om tillit, trygghet og trivsel, som er nødvendig for å få ut sitt potensiale - både som fotballspiller og menneske. Og det handler ikke minst om humør. I Strømsgodset gir vi hverandre energi gjennom positive tilbakemeldinger. 

Annonse fra Eliteserien: